The Second National Tournament of Clinical Laboratory Sciences of Iran

جداسازی گونه های لیستریا از بافت

جداسازی گونه های لیستریا از بافت

۵ تا ۱۰ میلی لیتر از بافت خرد شده را در دو فلاسک حاوی اینفیوژن براث اضافه نمائید.

 فلاسک ها را بمدت ۲۴ساعت در ۳۵درجه انکوبه نمائید و یک قطره از آنرا به یک پلیت آگار خوندار و یک پلیت تلوریت آگار خوندار تلقیح نمائید. این دو پلیت را در جار شمعدان یا انکوباتور CO2 بمدت حداقل ۴۸ساعت به موازات فلاسک اولیه حاوی براث انکوبه نمائید.

 فلاسک دوم را در یخچال 4 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. اگر ساب کالچر 35 درجه سانتیگراد (مرحله 2) موفقیت آمیز نبود، از موادی که داخل فلاسکی که در یخچال نگهداری می شود، هفته ای یکبار بمدت حداقل یک ماه ساب کالچر تهیه نمائید.

 باکتری ایزوله شده را طبق روش های استاندارد شناسائی می نمائید.  بافت باید در زیر هود بیولوژیک با جریان لایه ای و بوسیله پرسنلی که دستکش پوشیده مورد آزمایش قرار گیرد. بهتر است کارهای لازم بر روی بافت در زیر اتاقک بیهوازی انجام شود. میکروبیولوژیست باید قسمت عفونی (اغلب تغییر رنگ داده اند) بافت را با یک تیغ اسکالپل استریل ببرد. پاتولوژیست یا پزشک می توانند در انتخاب یک ناحیه خود میکروبیولوژیست را یاری دهند. نیمی از نمونه جهت کشت قارچی و نیمی دیگر جهت کشت باکتریائی مورد استفاده قرار می گیرند. این دو عامل بایستی در تمام نمونه ها مورد جستجو قرار گیرند. مقداری از نمونه جهت آزمایشات بافت شناسی ذخیره می گردد. اگر درخواست شود نمونه باید جهت ویروسها و باسیل های اسید – فاست کشت داده شوند. اگر نمونه بافتی جهت کشت انگلها فرستاده شد باید آن را قبل از تلقیح به آبگوشت غذائی خرد یا ریزریز نمود. در یک مطالعه نشان داده شده که کشت هائی که بوسیله تماس بافت با محیط کشت انجام می شوند نتایج یکسانی با کشت نمونه هائی که به صورت هموژن درآمده‌اند داشته است.  محیط های کشت اضافی را می توان جهت تسهیل بازیافت برخی از قارچهای سیستمیک در درجه حرارتهای پائین تری انکوبه نمود. امکان دارد اطلاعات میکروبیولوژیک قابل اطمینانی را بتوان از یک بافت مومیائی شده بدست آورد. بافت را می توان به کشت بافتی جهت جداسازی ویروسها تلقیح نمود. از نمونه های مغز، ریه و خون می توان استفاده نمود. بافت را با روش ایمونوفلوئورسانس جهت حضور ویروس هرپس، سیتومگالوویروس یا ذرات ویروس هاری می توان بررسی نمود. بافت ریه را باید به روش ایمونوفلوئورسانس مستقیم جهت گونه های لژیونلا آزمایش نمود.


دفعات مشاهده: 1498 بار   |   دفعات چاپ: 323 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران می باشد.

© 2016 All Rights Reserved | isacl.org